Openbare diensten: geslaagde militantenconcentratie – onduidelijkheid over toekomstige acties

2015-03-19 10.48.42Op donderdag 19 maart 2015 blies het gemeenschappelijk vakbondsfront van de openbare diensten verzamelen te Brussel. Op het Muntplein kwamen zo’n vijfduizend militanten van ACOD, FCSOD en VSOA bijeen. Ze riepen luid hun woede uit over de opeenvolgende afbraakmaatregelen van de verschillende regeringen die België rijk is. Uiteraard keerde de woede zich in de eerste plaats tegen de federale regering. Die rechtse regering is bezig de openbare diensten helemaal uit te hollen. Ze doet dat door personeel dat op pensioen gaat niet of nauwelijks te vervangen. Het overblijvende personeel wordt ondertussen meer en meer gedemotiveerd. Ze moeten immers harder en langer werken, terwijl ook hun lonen door de indexsprong niet meer aangepast worden aan de stijgende levensduurte.

Maar ook de regionale regeringen – álle regionale regeringen – gaan niet vrijuit. Want ook daar is het al besparingen wat de klok slaat. Het doet er niet toe of de Parti Socialiste al dan niet deel uitmaakt van sommige regionale regeringen. Ook daar wordt de indexsprong toegepast, wordt er beknibbeld op de werkingsbudgetten en wordt het personeel dat op pensioen gaat slechts mondjesmaat vervangen door nieuwe collega’s. Ook daar moet iedereen langer en harder werken.

Deze besparingspolitiek is zogenaamd nodig om de overheidsschuld te kunnen terugdringen. Militanten van de ACOD bij de Federale Overheidsdienst Financiën hebben echter een ander en beter alternatief: een echte vermogensbelasting. Concreet bedoelen ze daarmee een uitzonderlijke, progressief stijgende, substantiële belasting op het vermogen van de 10% rijkste Belghen (met vrijstelling voor de eigen woning à rato van 0,5 miljoen euro). De spandoek die deze ACOD-militanten meedroegen kon op veel sympathie rekenen. Ook Raoul Hedebouw en Marco Van Hees – volksvertegenwoordigers namens PTB-GO – betuigden hun steun (zie foto’s).

Vele militanten hoopten dat de vakbondsleiders ook een licht zouden werpen op toekomstige vakbondsacties. Zij bleven helaas op hun honger zitten. Veel meer dan “de strijd gaat voort” kwam er niet uit. Terwijl iedereen weet dat alvast de ACOD oproept om volgende week -dinsdag 24 maart – te betogen in Antwerpen. Geen woord werd er aan vuil gemaakt. Net zo min als aan de staking die de ACOD aankondigt voor woensdag 22 april. Blijkbaar raken de violen in het gemeenschappelijk vakbondsfront niet goed gestemd. Toch werd er opgeroepen om deel te nemen aan de Grote Parade die Hart Boven Hard organiseert op zondag 29 maart.

2015-03-19 11.08.48 2015-03-19 11.14.552015-03-19 11.08.52 2015-03-19 11.15.32 2015-03-19 11.15.082015-03-19 11.14.342015-03-19 11.18.33 2015-03-19 12.12.55 2015-03-19 12.12.41 2015-03-19 10.48.42

Print Friendly, PDF & Email