Oproep aan alle vrienden en vriendinnen van het Griekse volk, aan al wie al deze jaren aan onze kant stond

stathisBeste vrienden en vriendinnen,

Jullie hebben het ongetwijfeld al begrepen: er is iets heel erg aan het gebeuren. In de armworsteling die al verschillende maanden bezig was tussen de Trojka van de schuldeisers en de Griekse regering, waarvan de verkiezing een enorme hoop betekende voor al wie zich verzet tegen het besparingsbeleid en het neoliberalisme in Europa, is de Griekse zijde bezig te plooien.

De laatste voorstellen die Athene heeft gedaan, betekenen dat de essentie van de eisen van de kredietverleners worden aanvaard. Het gaat om niets minder dan een nieuw besparingsplan, een nieuwe aderlating ter waarde van acht miljard euro, waarvan het grootste deel zal terecht komen op de schouders van de loontrekkenden en de gepensioneerden.

Zulk pakket maatregelen, op elk vlak vergelijkbaar met wat het land al sinds vijf jaar over zich kreeg, kan enkel een nieuwe recessie, werkloosheid en armoede, veroorzaken. En dat in een land dat op vijf jaar tijd al een kwart van zijn bruto nationaal product heeft verloren, waar een op vier mensen in de actieve beroepsleeftijd werkloos zijn, en waar een derde van de bevolking onder de armoedegrens leeft.

Beste vrienden en kameraden,

We zullen de politieke balans moeten opmaken van het traject date en regering die de hoop vormde van massa’s mensen, ver over de grenzen van ons klein land, bracht waar we nu staan. Maar dat is nu niet de onmiddellijke opdracht.

Op dit moment moeten we ons mobiliseren en druk uit oefenen:

– Op de Griekse regering, opdat ze zolang het akkoord niet is getekend, geen onherstelbare daden stelt. Een capitulatie van de Syriza-regering zou enorme negatieve gevolgen hebben voor de progressieve krachten in Europa en de rest van de wereld. We moeten die boodschap duidelijk maken.
– Op de parlementaire groep van Syriza, opdat haar afgevaardigden geen akkoord stemmen dat op elk punt ingaat tegen het mandaat dat hen minder dan zes maand geleden door het Griekse volk werd toevertrouwd.

Beste vrienden en kameraden,

Ik wil jullie laten weten dat duizenden militanten van Syriza vechten en blijven vechten, in zeer moeilijke omstandigheden, om de hoop van het Griekse volk en van de strijd van al deze jaren, niet te laten verkwanselen.

Weet dat belangrijke krachten binnen de samenleving zich niet zullen laten doen door de propaganda die nu op gang komt om de realiteit te versluieren en het terrein vrij te maken voor het laten vallen van principes en het verlies van onze eer. Al deze krachten hebben meer dan ooit nood aan internationale solidariteit. Er is nog tijd om een nieuwe Griekse tragedie te vermijden, een tragedie die alle krachten die strijden en zich verzetten in Europa en de rest van de wereld zou treffen.

Blijf aan onze kant staan!
De strijd gaat door!
No pasaran!

Londen, 23 juni 2015

Stathis Kouvelakis is lid van het Centraal Comitee van Syriza

Print Friendly, PDF & Email