Provincieraad stelt (nieuw) PRUP Kampenhout-Sas definitief vast 

stopBeste medestanders,

De provincieraad heeft het Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan Bijzonder Economisch Knooppunt Kampenhout-Sas definitief vastgesteld. De definitieve vaststelling van het PRUP komt er iets sneller dan we hadden verwacht. Een pluim op de hoed van iedereen die mee aan de kar heeft geduwd.

Wat heeft dit te betekenen? 

Het PRUP krijgt heel wat kritiek (lees onze analyse van april 2015), maar binnen het dossier van de verbrandingsoven is het PRUP het beleidsinstrument dat het project definitief naar de prullenmand kan verwijzen.

De definitieve vaststelling is dan ook een belangrijke stap naar een ovenvrije toekomst. Zover is het echter nog niet. Vlaams minister Schauvliege moet eerst nog het PRUP goedkeuren, waarna de beslissing ook nog moet gepubliceerd worden. Pas daarna krijgt het PRUP een bindend karakter.

Is het daarna gedaan? 

Het zal pas gedaan zijn als de initiatiefnemers de moed opgeven. En dat zal wellicht pas gebeuren nadat ze alle mogelijke konijnen uit hun advocatenhoed hebben getoverd. Concreet is er een beroepsprocedure lopende voor de Raad van Vergunningsbetwistingen. En we verwachten ons ook nog aan een procedure voor de Raad van State.

Conclusie 

De definitieve vaststelling van het PRUP brengt ons weer een stapje dichter bij ons einddoel: de oven stoppen. We hebben alweer een veldslag gewonnen, maar helaas is de oorlog nog niet voorbij.

Met vriendelijke groeten,

vzw Stop de Oven

Print Friendly, PDF & Email