Recover Energy in beroep tegen weigering bouwvergunning

oven1Beste medestanders,

Recover Energy heeft bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen beroep aangetekend tegen de beslissing van de Vlaamse Overheid om geen bouwvergunning af te leveren voor hun geplande verbrandingsoven in Kampenhout. De beslissing om geen vergunning af te leveren werd in Juli van dit jaar genomen door de leidinggevende ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening.

Het is tegen deze beslissing dat Recover Energy in beroep gaat. Het beroep is niet onverwacht. Integendeel, we hadden het voorspeld. Wat er nu gaat gebeuren is minder gemakkelijk te voorspellen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen kan de beslissing vernietigen, of niet.

Wat als ze nu gelijk krijgen?

Als de beslissing wordt vernietigd wil dat niet zeggen dat er een vergunning is. Alleen dat er een nieuwe evaluatie van de vergunningsaanvraag moet komen. We zitten dan in hetzelfde schuitje als in de lente van dit jaar. (Voor wie niet goed meer weet hoe dat nu zat verwijzen we naar dit filmpje).

En wat als ze bot vangen?

Als de beslissing ongewijzigd blijft is deze beroepsmogelijkheid uitgeput voor Recover Energy. Hun volgende zet is dan wellicht om het (nieuwe) PRUP aan te vechten voor de Raad van State. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Met vriendelijke groeten,

vzw Stop de Oven

foto Rafik Khalfaoui

 

Print Friendly, PDF & Email