Red Caterpillar – Stop de plundering door het kapitaal

CAT

De SAP-LCR klaagt de beslissing van multinational Caterpillar aan die bij verrassing op 2 september de totale sluiting van haar site in Gosselies aankondigde (2.200 werknemers + 6000 indirecte banen). Caterpillar schrapt in totaal 8000 arbeidsplaatsen in verschillende vestingen in de wereld.

Caterpillar verdeelde in 2014 1,4 miljard dollars aan haar aandeelhouders. Het schrappen van deze banen heeft als enige doel de beurzen te paaien, de enige logica er achter is de jacht op maximale winst. Het is onaanvaardbaar dat een handvol kapitalisten met een pennentrek de broodwinning van duizenden arbeiders, arbeidsters en bedienden kan schrappen.

De sluiting van de zetel in Gosselies is bijzonder revolterend, gelet op volgende feiten:

  • De herstructureringen en de flexibiliteit die de directie van de groep afgelopen jaren doorvoerde, in naam van het redden van arbeidsplaatsen;
  • De impact van de sluiting in een streek die al heel hard getroffen werd zoals Charleroi;
  • De ontelbare fiscale cadeaus en subsidies die de politieke autoriteiten op alle niveaus maar bleven toekennen aan het bedrijf:
  • De neoliberale regels die door de Europese regeringen werden opgelegd en die aan een groep als Caterpillar toelaten vanuit haar commercieel filiaal in Genève fictief eender welke site in het rood te zetten om zo makkelijker de werknemers van de verschillende vestingen tegen elkaar uit te spelen.

Geen krokodillentranen. Neen aan de sluiting!

De krokodillentranen van de politieke verantwoordelijken van de regeringspartijen, de PS en anderen zijn onaanvaardbaar. Waarom een schurk van een patroon aanklagen als je er voorheen het rode tapijt voor hebt uitgerold en als alle regeringen, al decennia lang, rijden voor een systeem van schurken, het kapitalisme?

De SAP-LCR deelt de woede van de betrokken arbeiders, arbeidsters en bedienden. Wij roepen hen op enkel vertrouwen te hebben in hun eigen strijd, hun onderlinge eenheid en de solidariteit van de werkende bevolking, zowel in België als over de grenzen heen.

Hoe moeilijk het ook mag zijn, we moeten ons organiseren om de sluiting van het bedrijf te weigeren en opkomen voor het behoud van alle arbeidsplaatsen. Het is niet de moment om te gaan onderhandelen, maar wel om krachtsverhoudingen op te bouwen. De arbeiders hebben het recht om de oorlogskas in beslag te nemen van het bedrijf en om van de politieke macht de inbeslagname te eisen van de goederen van de multinational in België en deze ten dienste te stellen van een collectief project, onder controle van de werknemers en hun vakbonden.

Verbod op ontslagen

Voorbij het belang voor het personeel van het bedrijf en de mensen van de streek toont het dramatische voorbeeld van Caterpillar eens te meer de nood aan voor de vakbeweging om te breken met haar strategie van overleg en acties zonder vervolg. We hebben dringend behoefte aan een mobilisatie in de diepte en de breedte voor een antikapitalistisch noodplan.

In het kader van haar oproep van 1 Mei 2012 voor een politiek alternatief nam het ABVV van Charleroi ook een programma met 10 doelstellingen aan, waaronder het verbod op ontslagen zonder voorafgaand reconversie – programma, in de eerste plaats in bedrijven die winst maken. Tegen de plundering door het kapitaal is het hoogst dringend dit soort eisen naar voor te brengen op de vakbondsmanifestaties. Hoog tijd om van koers te veranderen!

Print Friendly, PDF & Email