SAP onthult: Fedasil ontzegt asielzoekers nieuwe hepatitis-C medicatie

media_xll_7785182Fedasil (het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers) stuurde bij monde van haar medisch coördinator Kathia van Egmond een rondschrijven naar alle medische diensten en externe zorgverstrekkers over het voorschrijven van hepatitis C-medicatie aan asielzoekers.

Hepatitis C is een leverziekte die voornamelijk wordt overgedragen via bloed. Er bestaat geen vaccin tegen, en in 80 procent van de gevallen wordt de ziekte chronisch, waardoor de patiënt het risico loopt ooit levercirrose of leverkanker te ontwikkelen. Naar schatting 70.000 Belgen zijn besmet; wereldwijd zijn er 170 miljoen patiënten. Jaarlijks sterven ongeveer 300 Belgen door het virus.

De inhoud van de tekst is werkelijk onthutsend. Op 28 juli van dit jaar werd door de medische wereld de boodschap wereldkundig gemaakt dat deze ziekte binnen de vijftien jaar uitgeroeid kan worden

In 2014 werd een nationaal Hepatitis C-plan op poten gezet, waarin 22 maatregelen werden voorgesteld over preventie en zorg. Volgens de experts en patiëntenvereniging CHAC is er tot nu toe nog maar weinig gebeurd met dat plan.

Nu we op Europees vlak geconfronteerd worden met een humanitaire crisis zonder weerga sinds decennia en er ook onder de vele vluchtelingen mensen aanwezig zijn die drager zijn van het hapatitis-C virus, vindt de medische coördinator van Fedasil er niet beter op om zorgverstrekkers hen te verbieden om deze mensen de nieuwste medicijnen toe te dienen.

Zo lezen we:  “Tot slot willen we benadrukken dat we het NIET WENSELIJK achten om asielzoekers op te nemen in clinical trials waarbij de nieuwe generatie anti-hepatitis C medicatie (gratis) aangeboden wordt. Dit omdat de vrije keuze qua deelname aan dergelijke klinische studies – omwille van het onzeker verblijfsstatuut, mogelijks financiële argumenten… – in onze ogen niet is gegarandeerd.”

Dit is werkelijk een schandaal, niet enkel omdat we zo de strijd tegen hepatitis C dreigen te verliezen, maar ook omdat medici de vrijheid wordt ontzegd om ethisch te handelen en men hen verbiedt om mensen die besmet zijn een therapeutische behandeling voor te stellen die hen niets zou kosten.

Op 13 oktober klaagden de Christelijke mutualiteiten nog aan dat de Belgen in armoede vaker zien zijn dan vermogende landgenoten. Voor Fedasil is er nog een lagere klasse van paria’s: de vluchtelingen.

De volledige tekst van de brief van Fedasil kan u hier lezen.

Print Friendly, PDF & Email