Seksueel geweld mag niet herleid worden naar een cultuur die zogenaamd eigen is aan asielzoekers

Koln 2We zijn verheugd dat er eindelijk een debat ten gronde wordt gevoerd en dat de ronduit racistische, xenofobe opwelling van de afgelopen dagen van antwoord wordt gediend. Wij publiceren hieronder het opiniestuk van verschillende vrouwen uit de vluchtelingen-, mensenrechten- en vrouwenbeweging dat op 13 januari verscheen op de site van De Morgen. Eerder publiceerden we ook al een bijdrage van Ida Dequeecker, actief in o.m. het VOK. (redactie SAP)

Seksueel geweld mag niet herleid worden naar een cultuur die zogenaamd eigen is aan asielzoekers

Terecht toont iedereen zich verontwaardigd over het seksueel geweld en grensoverschrijdende gedrag tegen vrouwen op oudejaarsnacht in Keulen. Sindsdien regent het reacties met voorstellen voor aanpak en preventie. De feiten in Keulen moeten in alle eerlijkheid en openheid worden onderzocht en veroordeeld: al wie de wet overtrad, moet correct worden gestraft, ongeacht wie de daders zijn. Daarvoor zijn transparante en goed functionerende ordediensten nodig.

Wat we niet willen, is dat dit geweld wordt herleid tot één cultuur, een cultuur die zogenaamd eigen is aan asielzoekers (en nieuwkomers in het algemeen), en die ‘ons’ vreemd zou zijn. Dat verhaal klopt niet. En het stigmatiseert hele groepen mensen.

Seksueel geweld op vrouwen is niet iets van elders, het is in elke samenleving een wijdverspreid probleem. De Belgische cijfers liegen er niet om: dagelijks melden 8 vrouwen een verkrachting. Wie weet dat zo’n 90 procent van de slachtoffers een feit niet eens meldt, komt uit op de ontstellende rekensom van zo’n 80 verkrachtingen per dag. In 2014 registreerde ons land bijna 40.000 klachten voor partnergeweld.

Actieplan Sleurs

Keulen maakt voor de zoveelste keer pijnlijk duidelijk dat er dringend werk moet worden gemaakt van preventie van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. We hopen daarom dat het actieplan dat federaal staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs (N-VA) in december lanceerde, effectief werk zal maken van de bestrijding van elke vorm van gendergerelateerd en seksueel geweld.

Het is uiterst belangrijk dat dit gebeurt. Als vrouwen en mensenrechtenactivisten staan we daar op, want vrouwen hebben rechten. Mensenrechten.

Na Keulen komen ook andere voorstellen op tafel. Zo wil men het asielbeleid verstrengen, om dergelijke voorvallen in de toekomst te vermijden. Maar elke asielzoeker en vluchteling is nu al verplicht om onze wetten en regels na te leven. Vluchtelingen als groep viseren, is een selectieve aanpak die alle mensen op de vlucht als ‘gevaarlijk’ en ‘problematisch’ zal stigmatiseren en de angst voor nieuwkomers in onze samenleving zal versterken. Die aanpak suggereert dat geweld tegen vrouwen een zaak is waar vluchtelingen een patent op hebben. Die suggestie is problematisch en ronduit verkeerd.

Als vrouwen en mensenrechtenactivisten vinden we het essentieel hier op te wijzen. Vluchtelingen zijn mannen, vrouwen en kinderen met rechten. Mensenrechten

Woorden wekken, voorbeelden strekken. Zich consequent beroepen op de universele waarden betekent strijden tegen seksisme en geweld tegen vrouwen, evenals mensen op de vlucht beschermen tegen oorlog, geweld en vervolging en een beleid voeren dat niet de angst voedt, maar de vrijheid en veiligheid van elke burger vooropstelt en inzetten op kwaliteitsvolle asielopvang en integratie na erkenning als vluchteling.

Na de recente terreurdaden in Europa bleek een fikse stijging van het nationale defensiebudget mogelijk. Een gelijkaardig engagement moet mogelijk zijn voor zo’n consequente politiek. Omdat alle mensenrechten even belangrijk zijn.

Hieraan verzaken is zowel slachtoffers van seksueel geweld als vluchtelingen oneer aandoen.

Print Friendly, PDF & Email