Solidariteit met de Grieken! Samen tegen de besparingen!

solidarité-greceNa vijf jaar diepe miserie als gevolg van de sociale afbraakpolitiek van de Trojka (EU, IMF, ECB), koos het Griekse volk voor een regering die zou breken met het besparingsbeleid en de sociale noden voorop wil plaatsen. Maar sinds haar aanstelling vijf maanden geleden, moet de regering Tsipras opboksen tegen de Trojka die haar financieel wil wurgen, om te beletten dat het “Syriza-virus” ook in andere landen in Europa toeslaat.

In België is de regering Michel-De Wever er in geslaagd stand te houden na de eerste golf van sociaal verzet afgelopen winter. Maar de rechtse regering vreest dat ook hier een overwinning van het sociaal verzet in Griekenland opnieuw voor zelfvertrouwen zorgt. Vandaar de recente misprijzende verklaring van Michel aan het adres van de Griekse regering dat “de speeltijd voorbij is.”

Er is geen goed compromis mogelijk

Vanaf haar aantreden probeert de regering Tsipras tot een overeenkomst te komen met de Trojka en hoopt ze tot een socialer beleid te komen binnen het kader van de EU. Maar net als bij ons is het onmogelijk tot een compromis te komen met het radicale project van de heersende klassen die ons overal decennia terug in het verleden willen katapulteren, door het milieu te vernietigen en de werkende klasse, de vrouwen, jongeren en slachtoffers van het racistische Fort Europa voor hun crisis te laten opdraaien.

Enkel een strategie die mikt op een duidelijke breuk met het huidige beleid kan nog een nieuwe neoliberale afbraakgolf tegenhouden, en een politieke zelfmoord van Syriza voorkomen. Zulke aanpak vereist het stopzetten van de terugbetaling van de schuld, een controle op de kapitaalbewegingen en de nationalisatie van de banksector, gesteund op een massale mobilisatie van de bevolking.

Wij kunnen op verschillende manieren solidair zijn: In de eerste plek door klaar en duidelijk onze steun uit te spreken aan alle sociale en politieke krachten in Griekenland die voluit willen ingaan tegen het soberheidsbeleid, en bereid zijn daaruit alle conclusies te trekken. Door ook hier voor een nieuwe golf van sociaal verzet op te komen, die nog beslister, nog breder, nog beter democratisch georganiseerd, opkomt tegen de regering Michel-De Wever. En ten slotte door ook in België een radicaal, pluralistisch een democratisch politiek alternatief op te bouwen, verbonden met de sociale bewegingen.

  • Stop de chantage en dictaten van de Trojka
  • Annulering zonder voorwaarden van de illegitieme schuld (waaronder de 9 miljard euro aan België)
  • Onvoorwaardelijke solidariteit met het verzet van het Griekse volk
  • Geen stap terug, geen toegevingen voor de euro
  • Samen in verzet voor een ander, democratisch Europa dat de sociale noden en het redden van het milieu eerst plaatst

 kampkamp
Dit jaar vindt het Internationale Jongerenkamp in België plaats

Van 26 juli tot 1 augustus ontmoeten 500 antikapitalistische jongeren elkaar voor een week van debatten, vorming, feest en ontspanning.

Meer info vind je op

archief.sap-rood.org.

Je kan je inschrijven via info@anticapitalisme.be.

Steun is welkom op het rekeningnummer:
CAMP2015: BE 33 0689 0161 6946.

Je kunt ons pamflet in .pdf formaat hier downloaden.

Print Friendly, PDF & Email