Tanguy Fourez: oproep tot financiële steun

Tanguy

Op maandag 24 mei – op het einde van de betoging van het gemeenschappelijk vakbondsfront tegen de regering Michel – braken incidenten uit tussen betogers en ordediensten.

Vele getuigen klaagden de provocaties aan van de politie, met gewelddadige acties van robocops en agenten in burger, alsmede van een agressieve commissaris Vandersmissen. Steeds talrijker zijn diegenen die de verbeten houding aanklagen die Vandersmissen aanneemt tegenover sociale bewegingen, in schril contrast met zijn inschikkelijkheid ten opzichte van extreem rechts.

Tijdens de schermutselingen gaf Tanguy Fourez een vuistslag aan commissaris Vandersmissen. Tanguy is een vakbondsverantwoordelijke van het ABVV, gekend en gewaardeerd door zijn collega’s op het werk. De beelden maken duidelijk dat het ging om een opwelling, gevolg van verontwaardiging over het gedrag van de commissaris. Dit wordt ook bevestigd door zijn verklaringen aan de pers en door het feit dat hij zichzelf gemeld heeft bij de politie, waarmee hij nooit eerder in aanraking kwam.

Wij klagen het gebruik van twee maten en twee gewichten aan. De repressieve en bij herhaling gewelddadige misdragingen van de politiechef blijven nog steeds onbestraft, maar Tanguy Fourez werd op 30 juni veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf met opschorting.

Wij ondersteunen de ongelukkige daad van Tanguy Fourez niet. Het is echter de sociale beweging die men wil treffen door hem te vervolgen.

Commissaris Vandersmissen en de politiezone Brussel-Elsene hebben zich burgerlijke partij gesteld en eisen van Tanguy een schadevergoeding. De advocaat van commissaris Vandersmissen vermeldde in eerste instantie een schade-eis van 9.000 euro. Bovenop de veroordeling tot twee jaar gevangenis met opschorting van straf riskeert Tanguy dus ook een veroordeling tot het betalen van een heel zware schadevergoeding. Het proces hierover start op 2 september.

Honderden mensen tekenden een eerste oproep waarin werd gewezen op het feit hoe doorheen de zaak van Tanguy Fourez het ganse sociale verzet wordt geviseerd.

In het verlengde van deze oproep willen we ook nu beroep doen op jullie solidariteit, en vragen we om Tanguy Fourez concreet te steunen door een gift op onderstaande rekening, met vermelding van “Steun Tangy Fourez”.

BE83 1261 0871 2115

Print Friendly, PDF & Email