Verklaring Anticapitalistas over het akkoord tussen Podemos en IU

IUPOD

We publiceren hieronder de verklaring van Anticapitalistas, de zusterorganisatie van de SAP in de Spaanse Staat, over de overeenkomst die enkele dagen geleden werd bereikt tussen Podemos en IU (Verenigd Links, coalitie rond onder meer de PCE) om samen naar de komende verkiezingen te trekken. Anticapitalistas is een van de stichtende krachten van Podemos.

Verklaring Anticapitalistas

Het akkoord tussen Podemos en IU om een electorale samenwerking aan te gaan is zeer goed nieuws voor iedereen die wil bijdragen aan de nederlaag van het regime in het stemhok en het beleid ten voordele van de sociale meerderheid, de werkende bevolking, wil veranderen.

Bij Anticapitalistas denken we dat er zich een historische mogelijkheid aandient om de normale gang van de gebeurtenissen te wijzigen. De normaliteit van de PP (Partido Popular, rechts) en de PSOE bestaat uit corruptie, werkloosheid, bestaansonzekerheid, besparingen en democratie van slechte kwaliteit. Daarom denken we dat in deze verkiezingen niet alleen partijen tegenover elkaar staan, maar twee alternatieve maatschappijvisies: aan de ene kant dat van altijd, dat in dienst staat van de elites, en daartegenover, diegene van het blok voor verandering, dat vanuit haar diversiteit en veelvormigheid, opkomt voor een alternatief ten dienste van de mensen van onderuit.

Het is het moment om zich te mobiliseren waar mogelijk. Het komt er op aan een campagne tot stand te brengen in eenheid, breed, een campagne die de sociale en syndicale bewegingen betrekt, een campagne die ver buiten de sociale basis van Podemos en IU reikt, en in staat is de traditionele electorale ruimte te overstijgen. Het komt er op aan alle mensen te betrekken die, ook al zijn ze geen militanten van Podemos of IU, bereid zijn een steentje bij te dragen opdat de zaken veranderen.

Verkiezingen winnen betekent nog niet de macht veroveren, en nog minder de wereld veranderen, onze wereld. Een eventuele verkiezingsoverwinning is enkel de eerste stap om een ambitieus programma van hervormingen uit te voeren, die de economie in dienst van de mensen stelt, onze rechten boven de betaling van de overheidsschuld stelt, de hervormingen van de arbeidswetgeving terugdraait, de banken en energiesector nationaliseert onder controle van de bevolking, uithuiszettingen en ontslag zonder opzegvergoeding verbiedt, een einde maakt aan machistisch geweld, voor eens en voor altijd een halt toeroept aan de ecologische crisis en openbare investeringen ten dienste stelt van jobcreatie, onderwijs en gezondheidszorg.

Deze verkiezingen winnen betekent dus de mogelijkheid om te beginnen een nieuwe koers uit te zetten. Net daarom zullen de economische en politieke machten het ons niet makkelijk maken. We mogen ons verwachten aan een harde campagne van laster en bedreigingen, en we moeten ons voorbereiden op allerlei vormen van chantage. Dat doen we best door volksmacht tot stand te brengen, om zowel op het electorale als sociale terrein vooruitgang te boeken.

Tot besluit roepen wij op om “Ja” te stemmen voor het akkoord in de interne stemming van Podemos, project waarvan wij deel uitmaken, en dat wij vanaf de start mee opbouwen. Het is het moment om te vermenigvuldigen om te winnen. ¡Sí se puede!

Madrid, 10 mei 2016

Nederlandse vertaling: redactie SAP-Rood

Print Friendly, PDF & Email