Vlaamse regering heeft oudste bos van Mechelen eindelijk beschermd

Op 31 maart besliste de Vlaamse regering om in Vlaanderen 12.260 hectare waardevol bos te beschermen dat nu nog zogezegd ‘zonevreemd’ ligt. Minister Schauvliege, die bevoegd is voor milieu, maakte de lang verwachte kaart bekend. Sinds 2011 was het plan van aanpak aangekondigd dat ‘zonevreemde’ bossen die ecologisch erg waardevol zijn een andere bestemming te geven. Maar al te vaak liggen ze in industriezones, woonzones, enz.

Het oudste bos van Mechelen – een Ferrarisbos genoemd – gelegen aan de Dellingstraat in Mechelen is er zo een. Het is een belangrijk deel van wat het ‘bos van Loos’ wordt genoemd.

Sinds vorig jaar is de actiegroep ‘Geen sloop van het bos van Loos’ zeer actief in de buurt om te ijveren voor een groot stadsbos dat zou moeten bestaan uit het historische kasteeldomein de Betzenbroeck, het Ferrarisbos dat er vlak aan grenst, de bosgebieden er rond tot aan de Leuvensevaart.

De actiegroep ‘geen sloop van het bos van Loos’ kon de kaarten van het kabinet Schauvliege inkijken en was zeer verheugd om vast te stellen dat de overheid de waarde van dit bos zeer hoog inschat.

In de flyer die de actiegroep massaal heeft verspreid in de buurt vroeg die om het Ferraris – bos in te kleuren als bosgebied i.p.v. industriegebied, zoals het tot nu toe was.

De actiegroep reageert zeer enthousiast bij het zien van de kaart van minister Schauvliege, maar wil er wel op wijzen dat in de periode van openbaar onderzoek na de publicatie van de kaart er nog bezwaar kan worden aangetekend. Ook het feit dat de kaart van de site van de minister niet meer te raadplegen is moet ons alert houden, zegt Bruno De Wit van de actiegroep. “We houden de publicatie van de definitieve kaart binnen enkele maanden nauwlettend in het oog, want misschien is er nadien toch geen wijziging van industriegrond naar bosgebied, omdat financiële en andere belangen in de buurt Spreeuwenhoek gaan primeren boven meer bosgebied.”

Chris Steenwegen, algemeen directeur van Natuurpunt, stelde in een persbericht na de publicatie van de kaartmaart op 31 maart dat “bossen cruciaal zijn voor onze toekomst, als klimaatbuffer, voor onze gezondheid of als gezonde plek om te ontspannen. Bosbehoud is een belangrijke eerste stap. Bosuitbreiding is de volgende.”

De actiegroep ‘Geen sloop van het bos van Loos’ kan dit enkel maar beamen.

“Sinds vorig jaar hameren we steeds op dezelfde nagel, en willen we het stadsbestuur bewegen om met concrete plannen te komen. Daarom organiseren we twee publieke activiteiten de komende periode. Op zaterdag 22 april is er een wandeling gepland rond ‘trage wegen’ in de buurt van het bos van Loos en de buurt Spreeuwenhoek – Venne. Om 14u vertrekken we aan zaal Kranske in de Sint – Albertusstraat in Muizen. Een verdwenen en overwoekerde trage weg willen we die dag in de kijker zetten en vragen we aan het stadsbestuur om deze terug toegankelijk te maken.

En op zondag 14 mei, Moederdag, houden we een heuse picknick achter hotel Malcot, aan de Leuvensesteenweg 236. Vanaf 12 uur tot 15 uur is iedereen welkom op de afvalarme picknick. De mensen kunnen dan hun zelf meegebrachte picknick in een rustig, mooi kader, vlak naast bos van Loos komen nuttigen. Er is ook een optreden voorzien van Jan Van De Ven, finalist van de Voice van Vlaanderen 2016.

Interesse om mee te werken? Contacteer Bruno De Wit, Toekomststraat 54, 2812 Muizen. Tel.: 0496/820686

Print Friendly, PDF & Email