Voor een sterke, toegankelijke en kwaliteitsvolle NMBS

TaC Spoor

Terwijl na de Klimaatconferentie de wereldleiders zich sterk maken om de opwarming van de planeet te stoppen, doet de Belgische regering er alles aan om een slechte leerling te blijven.

Het gaat de verkeerde kant op met het mobiliteitsbeleid en in het bijzonder met de houding tegenover de NMBS. Een voorbeeld: elke ochtend zijn er gemiddeld 140 km files op onze snelwegen. België is wereldwijd bij de kampioenen van de files. Gevolg: veel stress voor de werknemers, negatieve economische gevolgen voor de bedrijven en veel CO2-uitstoot. Iedereen weet dat een beter openbaar vervoer noodzakelijk is om mee dat probleem op te lossen. Maar de Belgische regering gaat verder met haar politiek van immobiliteit: in het openbaar vervoer worden de investeringen massaal afgebouwd, terwijl het subsidiëren van de bedrijfswagens voor meer dan 4 miljard verdergaat.

Ons land maakt een slechte beurt met zijn spoorwegen: investeringen voor de veiligheid gebeuren slechts na zware ongevallen, de reistijden worden verlengd om de structurele vertragingen te verbergen en het aanbod vermindert terwijl de noden voor de mobiliteit vergroten. Terwijl de NMBS steeds meer passagiers vervoert met steeds minder personeel, vermindert de regering de middelen met 3 miljard. Welke werkgever weigert te investeren in een bedrijf waarvan het zakencijfer sinds 10 jaar stijgt en waarvan de toekomst verzekerd is, omdat het noodzakelijk is voor het klimaat? Geen enkele. Toch doet de Belgische regering dat wel.

Een andere weg is mogelijk. Als we de steun aan de bedrijfswagens heroriënteren naar de maatschappijen voor openbaar vervoer, verdwijnen de files. Een kwart van die subsidies kan de NMBS herfinancieren en de kwaliteit en de frequenties verhogen. Een ander kwart kan het trein rijden zelfs gratis maken voor iedereen. De voorgestelde aanpak is dus zeker niet de enig mogelijke. Het laten dalen van de kwaliteit tot de privatisering erop volgt moeten we zeker vermijden.

Niet alleen de reizigers zijn slachtoffer van de afbouw van de NMBS, ook de medewerkers betalen de rekening. Wij begrijpen dat het spoorpersoneel deze plannen niet aanvaarden. Het spoorwegpersoneel komt zoals wij op voor een sterk, beter en veilig openbaar vervoer. Wij aanvaarden dan ook niet dat dat deze werknemers zwart worden gemaakt in de pers en dat de regering de meningsverschillen tussen de sociale partners aangrijpt om de vakbonden zelf aan te pakken.

Als burgerbewegingen en sociale organisaties komen we op voor sociale rechtvaardigheid en voor bescherming van het klimaat. Wij zijn pendelaars, studenten, reizigers, maar ook automobilisten op zoek naar een alternatief. Wij dromen van een regering die aanvaardt dat ze verantwoordelijk is voor de openbare diensten en die erin investeert, zodat die openbare dienstverlening voor iedereen toegankelijk, voorbeeldig, zeker en kwaliteitsvol is. Wij staan ook aan de kant van de werknemers die al jaren meer doen met minder en aan wie wordt gevraagd het morgen met nog minder te doen. Gezien de toestand van de NMBS leiden de plannen enkel tot stress, vertragingen en minder kwaliteit. Het zijn niet de werknemers die met de vinger gewezen moeten worden, wel de verantwoordelijken voor deze spijtige toestand. Wij willen een heel ander project voor de NMBS. Alleen samen kunnen we dat realiseren.

Print Friendly, PDF & Email