Waarom wij als academici Israël boycotten 

Sans titreEen boycot tegen het apartheidsregime van Zuid-Afrika heeft zijn effect niet gemist. Ruim 200 Belgische academici willen Israël op soortgelijke manier onder druk zetten opdat het stopt met zijn voortdurende schendingen van de mensenrechten van de Palestijnen.

Na de jongste verkiezingen is er geen enkele kans dat Israël van binnenuit werk maakt van een rechtvaardige vrede met de Palestijnen. Premier Benjamin Netanyahu was daarover heel expliciet. Israël moet dus van buitenaf onder druk worden gezet. Een internationale boycot is daartoe het aangewezen, geweldloze middel. Zoals eertijds bij het apartheidsregime in Zuid-Afrika, kan een boycot een grote impact hebben. Het doel is een einde te maken aan Israëls voortdurende schendingen van het internationaal recht en de mensenrechten.

Wij verklaren ons bereid de Israëlische academische instellingen te boycotten. Wij zullen ons onthouden van deelname aan elke vorm van institutionele samenwerking en roepen onze Belgische collega’s en hun instellingen op zich hierbij aan te sluiten.

De Israëlische universiteiten zijn medeplichtig aan de bezetting en apartheidspolitiek, hetzij door hun stilzwijgen, hetzij door hun actieve medewerking met het leger en de wapenindustrie. Overeenkomstig de oproep van onze Palestijnse collega’s (PACBI), is de Belgische academische boycot niet gericht tegen individuele professoren of onderzoekers. Een constructieve dialoog wordt net aangemoedigd.

Wij benadrukken met klem dat we elke vorm van racisme en antisemitisme onvoorwaardelijk veroordelen. Wij verwerpen het amalgaam dat steeds weer gemaakt wordt tussen antisemitisme en kritiek op de staat Israël.

BACBI (de Belgian Academic and Cultural Boycot of Israel) sluit zich aan bij de internationale BDS-campagne (Boycot, Divestment, Sanctions) die onder meer ijvert voor de desinvestering uit Israël van multinationale ondernemingen. Nakba-dag, de jaarlijkse herdenking op 15 mei van de etnische zuivering van Palestina in 1948 die aan de stichting van de staat Israël voorafging, is een symbolisch moment om de verklaring en de eerste lijst van ondertekenaars openbaar te maken.

De muur, de checkpoints, de opsluitingen

BACBI wil de binnenlandse en Europese instanties vragen de Israëlische bezettingspolitiek krachtig en effectief te veroordelen. Er moet een einde gemaakt worden aan het Europese associatieverdrag met Israël en de voorkeursbehandeling op allerlei vlakken. Het is tijd om de gewelddadige apartheidspolitiek, de muur, de checkpoints, de opsluiting en collectieve bestraffing van de bevolking, de nog steeds aan de gang zijnde etnische  zuivering van Palestina door kolonisering van de Westelijke Jordaan-oever, de sloop van huizen, de vernietiging van olijfgaarden, en de nietsontziende repressie, de opsluiting van kinderen, de periodieke moorddadige aanvallen op Gaza, in één woord, de hele politiek van Israël, dat al 67 jaar straffeloos zijn gang gaat, op een geweldloze manier een halt toe te roepen.

Deze petitie werd onder meer ondertekend door:

Ludo Abicht(UAntwerpen), Johan Ackaert (UHasselt), Lieven Annemans (UGent), Eric Corijn (VUB), Patrick Deboosere (VUB), Lieven De Cauter (KU Leuven), Tom Decorte (UGent), André Decoster (KULeuven), Herman De Ley (UGent), Gita Deneckere (UGent), Olivier De Schutter (UCL), Bruno De Wever(UGent), Ico Maly(Universiteit Tilburg), Marc Swyngedouw (KU Leuven),Anya Topolski (KU Leuven), Jean Paul Van Bendegem(VUB), Philippe Van Parijs (UCL), Marc Van Ranst (KU Leuven), Hendrik Vos (UGent) en Sami Zemni (UGent).

De volledige lijst van ondertekenaars kan je hier raadplegen: http://www.bacbi.be/bacbi-signatories.htm

Print Friendly, PDF & Email