Mechelse senioren maken vuist tegen het stadsbestuur

busmechelenAl geruime tijd voeren de Mechelse senioren actie voor meer en beter busvervoer naar het Kerkhof, de Mechelse ziekenhuizen en het zwembad op recreatiedomein De Nekker.

In de loop van de maand april verzamelden zij zo’n 3000 handtekeningen die zij na een actie  aan het station op 30 april op de hoofdzetel van De Lijn in Mechelen overhandigden. De Mechelse SAP-afdeling, die de acties van in het begin ondersteunt en hierover bericht , nam ook deel aan deze actie. Het initiatief van de senioren werd ook gesteund door honderden personeelsleden en de directie  van het Mechelse ziekenhuis St.-Maarten die de petitie ondertekenden. BBTK-afgevaardigde Bruno De Wit, die de petitie lanceerde in het ziekenhuis, kreeg de uitdrukkelijke steun van de directie, omdat ook zij vragende partij zijn dat de twee Mechelse campussen van het St.-Maartenziekenhuis goed bereikbaar zouden zijn.

Tijdens het onderhoud van een afvaardiging van SARS (Stedelijke Adviesraad Senioren) met de directie van De Lijn werd al snel duidelijk dat De Lijn omwille van besparingsmaatregelen niet over voldoende middelen beschikt om aan hun eisen te voldoen. Voor De Lijn moet de stad Mechelen zelf over de –financiële- brug komen. Voor de mensen van SARS werd het dan ook duidelijk dat na hun succesvolle actie van 30 april de bal in het politieke kamp ligt. Lees: het Mechelse stadsbestuur.

Op 6 juni stuurde de seniorenorganisatie OKRA uit Mechelen, waarvan de voorzitter Roger Merckx eveneens voorzitter is van SARS, een kwade open brief naar het Mechelse stadsbestuur en de gemeenteraadsleden.

Zij nemen het niet dat de stad Mechelen blijkbaar wel geld veil heeft om op zaterdagen pendelbusjes in te leggen om potentiële shoppers vanaf de randparkings de stad in te voeren, maar niet voor de algemene bereikbaarheid van allerlei publieke diensten. Kostprijs van de pendelbusjes: zo’n 20.000 euro per zes maand.

“Op de  vraag van SARS om te zorgen voor een betere bereikbaarheid van o.m. de ziekenhuizen, de begraafplaats en het zwembad antwoordde burgemeester Somers (Open VLD) dat hiervoor geen geld is, dit os volgens hem een opdracht van De Lijn”, zo hekelt SARS-voorzitter Merckx het voornemen van Somers.

Volgens de seniorenorganisaties heeft het stadsbestuur geen oog voor de oudere stadsgenoten. Nog volgens SARS worden ze zo in de vergeethoek gedrumd.

Zij zijn kwaad omdat zij tot nu toe niet konden rekenen op de steun van de burgemeester en het stadsbestuur. Het geld dat nodig is voor een akkoord met De Lijn is blijkbaar niet voorhanden maar wordt wel “geparkeerd” voor de (her)aanleg van de parking op de Zandpoortvest. De paar honderdduizend euro’s voor een akkoord met De Lijn zinken volgens SARS in het niet tegenover de miljoenen euro’s die voor de geplande parking worden voorzien.

De senioren zijn zo boos dat zij nu dreigen klacht neer te leggen bij de Gouverneur van de provincie Antwerpen en desgevallend bij de Vlaamse Regering als zou blijken dat de kredieten voor de busjes niet opgenomen zijn in de stedelijke begroting.

 

 

Print Friendly, PDF & Email