Social Profit weer in het geweer voor een deftig sociaal akkoord

De onderhandelingen binnen de Social Profit-sectoren mogen dan al lijken op de processie van Echternach, toch hebben de werknemers een belangrijk punt binnen gehaald. In een vorig artikel (1) schreven we over het explosieve voorstel van de werkgevers in de zorgsectoren om de zogenaamde ‘rimpeldagen’ op de schop te doen. De regering Michel en bevoegd minister van Volksgezondheid De Block (Open VLD) hadden daar wel oren naar.

Door de massale betoging van 24 november en de militantenactie op 22 december voor het kabinet van De Block en de Vlaamse regering, is er , voorlopig, op dat punt alvast duidelijkheid: op een vergadering met de sociale partners van de sector verklaarde De Block in bijzijn van minister van Werk Kris Peeters dat “er geen sprake van was dat de maatregelen uit de vorige sociale akkoorden ter discussie zouden worden gesteld, in ieder geval niet zolang de onderhandelingen rond een sociaal akkoord niet zijn afgesloten”.

Dat is dus duidelijk: de financiering van de eindeloopbaanmaatregel blijft minstens in 2017 volledig gewaarborgd. Uiteraard is met deze regering en de werkgevers in de sector waakzaamheid geblazen. In de prioriteitenlijst van de federale werkgevers in de gezondheidsdiensten vragen zij aan de regering een financiële en organisatorische evaluatie van de huidige eindeloopbaanmaatregelen om vervolgens de huidige (einde)loopbaanregelingen te herbekijken. De werkgevers willen van die regelingen eigenlijk af, zoveel is en was duidelijk.

Onderfinanciering

De besparingen in de sociale zekerheid in 2017 met 144 miljoen euro en in de gezondheidszorg van meer dan 900 miljoen euro zijn niet van die aard dat makkelijk aan de eisen van de Social Profit zal worden toegegeven. Het is net de onderfinanciering van de gezondheidssector die de werkgevers er toe aanzet om de verworvenheden van het personeel in vraag te stellen.

In oktober van vorig jaar gaf minister De Block te kennen dat de besparingen en hervormingen op haar departement “niet met een botte bijl maar met een fijn scalpel” zullen gebeuren.(2) Dat is in tegenstelling met de dictaten van het IMF, Europese Commissie en tutti quanti die net willen dat er fors bespaard wordt in o.a. sociale zekerheid. Die willen de guillotine tegen de sociale verworvenheden.

Het was nochtans het IMF dat vorig jaar waarschuwde voor de negatieve effecten van de taxshift op de ontvangsten van de staat. Dat advies werd door de regering Michel in de wind geslagen. Zo blijkt nu dat het tekort in de sociale zekerheid bijna drie maal hoger ligt dan eerst begroot was.(3)

Van picknick naar beleg van de Wetstraat

Op 21 maart komt de Social Profit terug op straat. Massaal en vastberaden om een deftig sociaal akkoord te onderhandelen voor de periode 2016 (sic) -2020. Ondanks dat de regering na de actie van 22 december voor het eerst een teken van leven gaf, en een eerste keer de vakbonden ontmoette, zijn er eigenlijk nog steeds geen onderhandelingen opgestart. Zelfs die vergadering van 26 januari was nog geen onderhandeling voor een nieuw sociaal akkoord.

“Geen sociaal akkoord zonder centen”, kunnen we lezen op het mobilisatiepamflet van BBTK.(4) We weten allemaal waar de centen wel naar toe gaan met deze regering(en) en dat is zeker niet naar de noden en behoeften van werknemers in de Social Profit. LBC (5) wil dan weer met de betoging van de non-profit de regering en werkgevers wakker schudden. Maar een deftig sociaal akkoord zal maar kunnen bereikt worden als we samen met alle werknemers in dit land het besparingsbeleid bestrijden en een sociaal plan neerleggen.

Strijd op Europees niveau

Ter gelegenheid van de Wereld Gezondheidsdag vonden er op 7 april 2016 in verschillende Europese steden activiteiten en acties plaats om de commercialisering en de privatisering van de gezondheid aan te klagen. In totaal waren er zo’n twintigtal in 4 landen: België, Frankrijk, Spanje en Italië. Er werd ook een Europese conferentie georganiseerd met vertegenwoordigers uit verschillende landen en een actie voor de Europese instellingen in Brussel. Deze eerste Europese actiedag betekende het begin van een dynamiek die er hopelijk in zal slagen om actoren uit de gezondheidssector jaarlijks te mobiliseren op 7 april tegen de commercialisering van de sector.

Vorig jaar werd ook een website gelanceerd: www.health-is-not-for-sale.org. De website is een tool om informatie te verzamelen over commercialiseringsmechanismen die van kracht zijn in de verschillende Europese landen. Via de website van het Europees Netwerk tegen de Privatisering en Commercialisering van de Gezondheid en Sociale Bescherming vind je alvast enkele voorstellen voor 2017.(6)

Maar om te beginnen: met zijn allen naar de Nationale betoging in Brussel op 21 maart! Afspraak om 10u30, vertrek aan Brussel-Noord.

Noten:

1) Zie http://archief.sap-rood.org/regering-zoekt-frontale-confrontatie-met-zorgsector/

2) Het Laatste Nieuws, 15 oktober 2016

3) Zie http://www.tijd.be/politiek_economie/belgie_federaal/Tekort_sociale_zekerheid_drie_keer_groter_dan_gedacht.9866331-3136.art?ckc=1&ts=1488284144

4) Pamflet BBTK Social Profit http://www.bbtk.org/nieuws/Pages/1709%20ACCG%20Social%20profit%20tract%20A4%20BBTK%20light.pdf

5) Pamflet LBC –Witte woede http://www.wittewoede.be/nieuws/nationale-non-profit-betoging-met-reuze-meeting-picnic

6) Zie http://www.gezondheid-solidariteit.be/

Print Friendly, PDF & Email
Share This