Strijdbare militantenvergadering van het Antwerpse ABVV

abvv-antwerp1Op woendag 22 oktober 2014 blies het Antwerpse ABVV verzamelen in het Bondsgebouw . ACV en ACLCB houden dezer dagen op hun beurt soortgelijke bijeenkomsten. De zaal (en de gang) van het Bondsgebouw was overvol.

De_Leeuw_in_BondsgebouwRudy De Leeuw gaf als federaal voorzitter van het ABVV een omstandige uiteenzetting over inhoud en betekenis van het regeerakkoord. Via een presentatie (zie hieronder) somde hij omstandig de verschillende voornemens van de rechtse regering op. Regelmatig onderbrak hij zijn uiteenzetting om te onderstrepen dat het ABVV deze voornemens niet ziet zitten en er zich mordicus tegen zal verzetten, met alle mogelijke middelen, net zoals het gehele gemeenschappelijk vakbondsfront. Meer bepaald hekelde hij de aanvallen op de lonen, de zieken, de werklozen, de gepensioneerden, de ambtenaren en de openbare diensten. Bovendien verduidelijkte hij dat het doel van deze rechtse regering(en) niet minder is dan het vernietigen van de vakbondsmacht. Meermaals riep hij dan ook op tot massaal verzet. Deze oproepen werden steevast onthaald op luid en langdurig applaus.

Bijzonder veel applaus oogstte Rudy De Leeuw toen hij zijn begrip uitsprak voor het ongeduld van de spoormannen in Luik en Charleroi. Het werd meteen duidelijk dat de Antwerpse ABVV-militanten maar al te goed beseffen dat een aanval op sommigen onder ons een aanval op ons allemaal betekent. No pasaran!

Bruno_Verlaeckt_in_BondsgebouwBruno Verlaeckt – voorzitter van het Antwerpse ABVV- benadrukte het belang van sensibiliserende informatievergaderingen in alle sectoren, bedrijven en kantoren. Hij besloot de vergadering met concrete oproepen tot actie. Daaruit onthouden we dat het Antwerpse ABVV-gewest zich niet alleen inschakelt in het globale actieplan van het gemeenschappelijk vakbondsfront. Er zullen ook specifieke actieplannen op provinciaal niveau ontwikkeld worden om ervoor te zorgen dat de provinciale én nationale stakingsacties waargemaakt worden op alle niveaus en in alle sectoren. Ook als het gaat om zogenaamd syndicaal zwakkere sectoren!

De ordewoorden zijn duidelijk: het ABVV – leiding zowel als militanten – beseft (samen met ACV en ACLVB) dat niet alleen de verworvenheden van de werkende mensen, maar ook de toekomst van de syndicale beweging in dit land op het spel staat. De uitdaging zal dan ook worden aangegaan. Met alle mogelijke middelen!

abvv-antwerp2Allemaal samen: tegen de rechtse regeringen en hun ongeluksprogramma’s! Op naar de algemene staking!

* tussen nu en 5 november: sensibiliseringsvergaderingen in alle bedrijven, scholen en kantoren.
* 6 november: massale nationale betoging te Brussel (afspraak voor Antwerpen: 9u30 in het Centraal station – opgelet: er rijden wellicht géén trams of bussen!)
* 24 november: provinciale staking in de provincies Antwerpen, Limburg, Henegouwen en Luxemburg: ALLES PLAT!
* 15 december: ALGEMENE STAKING, OVERAL EN MET IEDEREEN!

Je kunt de presentatie van het ABV, die vertoond werd op deze ABVV-militantenvergadering, hieronder downloaden :
.ppt formaat voor powepoint
of .pdf format

Print Friendly, PDF & Email