Catalonië is Vlaanderen niet

“De Vlamingen moeten even trots zijn op Vlaanderen als de Catalanen trots zijn op Catalonië”, aldus Geert Bourgeois. Dat onze Vlaamse nationalisten een probleem hebben met het gebrek aan Vlaamse “identiteit” in onze contreien is bekend. Maar onze minister-president doet aan politiek en blijkbaar heiligt zijn doel de middelen: het is de Catalanen helemaal niet […]

Info-avond: kernenergie – wat zijn de gevaren?

Dat kernenergie gevaren inhoudt, zullen weinigen ontkennen. Niet enkel de centrales zelf, maar ook de opslag van radioactief afval brengen grote risico’s mee voor mens en milieu. In België besliste de regering jaren geleden de kerncentrales in ons land te sluiten. Toch komt er niets van in huis. Meer zelfs: in tijden van klimaatverandering wordt […]

In verzet tegen het Zomerakkoord – een dossier van de SAP

Al onze artikels rond het Zomerakkoord gebundeld in een handig dossier. Om gratis en voor niks te downloaden en verder te verspreiden. Met dit dossier hoopt de SAP (Socialistische Arbeiderspartij) een bijdrage te leveren aan het verzet tegen de nieuwe reeks antisociale maatregelen vervat in het Zomerakkoord van de regering Michel. Zin om met ons […]

Vakbeweging van impasse naar mobilisatie?

Het ‘Zomerakkoord’ van de regering Michel bevat allerlei voornemens. Samen komen deze neer op een verregaand flexibiliseren van de arbeidsvoorwaarden in alle sectoren van het economisch leven. Voornemens zijn echter geen beslissingen. Daarom bevat het ‘Zomerakkoord’ wel ramingen, maar geen gedetailleerde berekeningen. Daarom ook zal het uitvoeren van die voornemens aanleiding geven tot talrijke discussies […]

Is de PVDA populistisch?

De rechtse en minder rechtse bezorgdheid over de opgang van de PVDA leidt nogal wat onder hen ertoe deze partij als populistisch te bestempelen. Volgens de ideologen van het liberalisme zijn uiterstrechts en uiterstlinks elkaars spiegelbeeld. Het klopt dat radicaal rechts van populisme leeft en dat ook het linkse Podemos niet wars is van populistische […]

Het zomerakkoord van de regering Michel: een recept voor onzekerheid en ongelijkheid

We publiceren hieronder het uitgebreide standpunt over het zomerakkoord van de regering Michel door Hart boven Hard. Deze tekst biedt heel wat nuttige informatie en geeft hopelijk mee een aanzet tot het opnieuw op gang trekken van breed sociaal verzet tegen het beleid van sociale afbraak. (redactie SAP-Rood) De vakantie is finaal voorbij, terug allemaal […]

Maatregelen rond arbeidsreglement zoveelste aanval op syndicale rechten

Het ‘Zomerakkoord’ van de federale regering Michel bevat allerlei voornemens, die voor het grootste deel neerkomen op deregulering van de arbeid. Maar dat is niet alles. Hoewel de regering steevast ‘sociaal overleg’ in het vooruitzicht stelt, is ze tegelijk ook bezig met het veranderen van de krachtsverhoudingen in het nadeel van de vakbonden. Nacht- en zondagwerk […]

Patronaat terecht tevreden met Zomerakkoord

Zoals geweten is de echte baas van schaduwpremier Bart De Wever het VOKA. Onder de titel Zomerakkoord federale regering: belangrijke elementen voor de bedrijven geeft Tom Demeyer, woordvoerder van VOKA, volgende commentaar: “Op 26 juli 2017 stelde de federale regering haar Zomerakkoord voor. Dit akkoord combineert de opmaak van de begroting 2018 met een heleboel […]

Waarom NMBS het thema bij uitstek van verkiezingen 2019 moet zijn

Als de federale regeringscoalitie van N-VA met CD&V, Open Vld en MR standhoudt, komen er parlementaire verkiezingen in mei-juni 2019. Deze regering wil de NMBS (1) privatiseren. Tijd om van de NMBS een hoofdthema van het electoraal debat te maken. De trein staat immers symbool voor alles wat verkeerd loopt met het neoliberale regeringsbeleid, sociaal […]

Hervorming winstpremies, paard van Troje van het nieuwe management

Eén van de ‘sociaaleconomische hervormingen’ waartoe de regering in het zogenaamde zomerakkoord besliste, betreft het uitkeren van winstpremies. Dankzij deze hervorming wordt het vanaf 1 januari 2018 voor werkgevers makkelijker om hun werknemers ‘te laten delen in de winst’. Waarover gaat het precies en wat zijn de concrete gevolgen voor werknemers? Vraag van patronaat Deze […]