De vrouwen in de Russische revolutie

Tsaristisch Rusland: een achterlijk en grotendeels feodaal land In 1861 besliste tsaar Alexander II om de lijfeigenen te bevrijden. Elke boer kreeg een stuk land van ongeveer 4 hectare maar moest voor dit stuk land betalen in 49 jaarlijkse betalingen aan de staat. De staat had dat geld voorgeschoten aan de landeigenaars. In 1881, na […]

De leugens en het wanbeleid van Joke Schauvliege

In een interview in Knack van 10 mei produceert minister Schauvliege (CD&V) een reeks leugens en halve waarheden die een minister voor Omgeving, Milieu en Landbouw onwaardig zijn. Glyfosaat, het werkzame bestanddeel in de populaire onkruidverdelger Round Up ( Monsanto) kwam onlangs in opspraak omdat blijkt dat de meeste studies in opdracht van Monsanto vervalst […]

Crisis van het kapitalisme en haar ideologie

De beroemde en beruchte Club van Rome doet het weer. Zij stelden in Berlijn op 13 september een nieuw boek voor met oplossingen voor de huidige sociale, economische en ecologische crisis.(1) De Standaard titelt: “Geef vrouwen zonder kinderen 80.000 dollar”. Dat lijkt de meest spectaculaire maatregel die de schrijvers voorstellen. Maar dit rapport is veel […]

Vrouw of man: binaire structuur of mozaïek?

De meeste mensen denken dat de verschillen tussen vrouwen en mannen dieper liggen en breder zijn dan het verschil dat te maken heeft met zwangerschap, geboorte en borstvoeding. En tot onlangs kregen die mensen gelijk vanuit de zogenaamde “wetenschap”. Dank zij de ontdekking van de geslachtshormonen in het begin van de twintigste eeuw, werden de […]

Naar een nieuw El Niño-record

De vissers van Peru kennen maar al te goed de regelmatige (om de 3 tot 7 jaar) terugkeer van een sterke opwarming van de equatoriale oostelijke Stille Oceaan in de periode rond Kerstmis – die daarom El Niño (het kerstekind) wordt genoemd. Het warme water betekent in een normaal jaar het einde van het visseizoen, […]

Hoe snel zal het water stijgen?

Dit artikel verwijst naar veel beeldmateriaal en grafieken in de voetnoten, zowel in het Nederlands, het Frans als het Engels. Ik raad de belangstellende lezer aan die links op te sporen en naar de beelden te kijken. Ze illustreren heel duidelijk de ongelijkheid tussen de mensen in de Derde Wereld en de mensen hier. Klimaat […]

Sterft gij oude vormen en gedachten… Levende arbeid die dode arbeid vervangt?

Bij een discussie tijdens de Internationale Jongerenschool van de 4e Internationale in Amsterdam (1) ging het over onze visie op een ecosocialistische maatschappij. Ik legde uit dat het kapitalistisch productivisme steeds opnieuw levende arbeid (de arbeidskracht van mensen) vervangt door dode arbeid (door machines) omdat machines meer productief zijn, meer koopwaren op de markt brengen […]

Over grutto’s, melkoverschotten en de rijstboeren in de Casamance

Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen bestuderen al meerdere jaren de grutto-populaties (de grutto is een vogelsoort) in de Nederlandse weiden. (1) Nederland herbergt ongeveer de helft van de Europese grutto’s. Die grutto-bevolking gaat al een tijdje achteruit (een daling van ongeveer 3 % per jaar). Weilanden zijn in onze contreien al lang geen natuurlijke graslanden […]

De nederlaag was te vermijden…

In het boek over het “Anthropoceen” waar ik het in een vorig artikel over had (1), staat een pleidooi om de geschiedenis van de weerstand tegen de vernielingen door het industrieel kapitalisme verder uit te diepen of te herontdekken, en die vernielingen worden eerst zichtbaar in Europa ( vanaf de jaren 1750 in Engeland) en […]

De planeet getitriseerd?!

Ik heb net met veel aandacht het boek van Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Frezzo gelezen, L’événement Anthropocène, verschenen bij de uitgeverij Seuil. (1) In dit boek wordt een scherpe kritiek geleverd op de algemene trend bij wetenschappers, chemici, geologen, biologen, ecologen en filosofen enz., die zich zorgen maken over de huidige ecologische crisis maar de […]